نتيجه كلي
نتيجه كلي

درپايان عصرنبوت لازم به ياداوريست كه بابررسي تاريخ نوشته واديان معلوم ميشود كه ازاغازپيدايش انسان درروي كره زمين خداپرستي بر اساس فطرت ادمي شكل گرفته است البته درابتدابصورت بت پرستي وخدآيان متعددوسپس خداي واحدبوسيله وحي تكامل يافته است امامساله انكارخدابطورجديدزماني مطرح شدكه خردگرايي دراروپاپيشرفت نموده(قرن16)وسرانجام درقرن20توسط كارل ماركس رسمابصورت فلسفه ماترياليسم اعلام گرديد.نوشته شده در تاریخ   یکشنبه 27 آذر 1390 ساعت 11:54 ق.ظ   توسط محمد علي به ابادي

آدرس اینترنتی:   http://mbehabadi.tarlog.com/post/13

تذکر: هرگونه استفاده از این مطلب نیازمند بررسی و اطلاع از حقوق معنوی این نوشته می باشد!