مقدمه

مقدمه

يكي ازعلومي كه قرآن كريم بي اندازه بدان توجه نموده است تاريخ است ودربيش ازنيمي ازآيات خودتاريخ زندگي انبياوساير شخصيتهارابطوركوتاه بيان داشته است هدف قرآن ازبيان قصه هاو تاريخ گذشته هدايت انسان است تاادمي بامطالعه تاريخ گذشتگان راه درست اينده راانتخاب كندقرآن كريم دراين باره ميفرمايد

 لقدكان في قصصهم عبره لاولي الالباب111يوسف

 تاريخ درقرآن كريم عين حقيقت است وهرگزقصه خيالي دران راه نداردداستان هستي است سرگذشت خداوندوهمه مخلوقات اوبويژه انسان است ازازل تابابداينك پس ازاين مقدمه كوتاه زندگي انبياءالهي راازكتاب قرآن مرورميكنيم.


نوشته شده در تاریخ   یکشنبه 27 آذر 1390 ساعت 11:31 ق.ظ   توسط محمد علي به ابادي

آدرس اینترنتی:   http://mbehabadi.tarlog.com/post/2

تذکر: هرگونه استفاده از این مطلب نیازمند بررسی و اطلاع از حقوق معنوی این نوشته می باشد!