يكم-عصرادم ع
يكم-عصرادم ع

ادم اولين انساني است كه به آگاهي رسيد و از طريق وحي به اين

امر مهم دست يافت او اولين پيامبر خدا بود.حضرت آدم اولين خليفه خدا در روي زمين بود و مراد از خليفه ا... اينست كه بتواند صفات حقتعالي را دارا شود.در قرآن كريم بيش از يكصد آيه اختصاص به خلقت حضرت آدم و زندگي او و همسر و فرزندان وي دارد كه به اختصار بدان مي پردازيم.

همانطور كه قبلا اشاره  شد قرآن كريم در 30 آيه از نحوه خلقت آدم سخن گفته است خداوند انسان را ابتدا از گل خشكيده آفريد و سپس در او روح زندگي دميد و از فرشتگان خواست كه بر او سجده كننند همگي امر الهي را اطاعت كردند جز ابليس كه از جنيان بود و سرپيچي نمود و موجب شد كه از درگاه احديت رانده شود آنگاه از قسمت زيرين آدم همسرش حوا را آفريد و آندو در بهشت زمين با هم ميزيستند.خداوند به آنان ياد آوري نمود كه از همه نعمات بهشت بخورند و بياشامند الا اينكه از گندم استفاده نكنند.

شيطان كه از ديرباز دشمن ادم شده بود تصميم گرفت اورا بفريبد و پس از چند بار تلاش سرانجام او را فريفت و آدم و حوا سرانجام از ميوه درخت ممنوعه تناول كردند.بناگاه بر اثر اين نآفرماني خود را عريان يافتند و شرمگين از عمل خويش.بفرمان الهي آندو از بهشت رانده شدند و در زمين مستقر گرديدند و با راهنمايي جبريئل آدم و حوا توبه نمودند و بر روي زمين زندگي جديدي را آغاز نمودند.

از آندو فرزندان بسياري متولد گرديد از جمله هابيل و قابيل كه داستان برخورد آندو در قرآن امده است مقرر شد كه ميان آندو برادر امتحاني صورت پذيرد و يكي از آندو به جانشيني پدر انتخاب شود قرار شد هر يك هديه ايي براي خداوند بياورند.هابيل بهترين گوسفند خود را برگزيد و قابيل نمونه متوسطي از محصول زراعي خود را كه هديه هابيل مورد قبول واقع شد و قابيل كينه برادر به دل گرفت و سرانجام در يك فرصت خاص برادر خود را كشت و جسد او را در زمين دفن كرد با آگاهي ادم بر اين امر و بفرمان خداوند قابيل از آن منطقه تبعيد شد سرانجام آدم پس از نهصد سال زندگي جهان را بدرود گفت. عصر آدم (ع)را عصر مقدماتي نبوت دانسته اند (ضمنا ترك اولي حضرت آدم ناشي از حرص و عمل زشت قابيل ناشي از حسد بوده است)

پس از رحلت حضرت ادم تا اغاز عصر جديد پيامبراني از جانب خداوند ماموريت يافته اند تا راه ايشان را تعقيب كنند در قرآن كريم تنها به يكي از انها اشاره شده است و در روآيات اسلامي نيز از فرزند بلا فصل ايشان ياد شده است

 آيات الهي رامرورمكنيم

  داستان خلقت ادم30 تا38بقره-15تا23اعراف-115تا123طه-71تا83ص-28تا36حجر -59ال عمران-1نسا-6زمر-61و65اسرا-50كهف    فرزندان ادم-27تا31مائده

1. شیث یاهبه ا... -    فرزند بلا فصل حضرت ادم پس ازرحلت ایشان امر هدایت خانواده را به عهده گرفت و حدود نهصد سال زیست ایشان را معلم ثانی یا اوریای دوم نامیده اند.

2. ادریس- از حضرت ادریس تنها دو بار در قرآن كریم یاد شده است و نام ایشان در تورات اخنوخ و لقب ایشان معلم سوم می باشد.ایشان 365سال عمر كردند ظاهرا ادریس زنده بوده و در بهشت زندگی می كند.

آیات الهی را مرور می كنیم

واذكرفی الكتاب ادریس انه كان صدیقا نبیا و رقعناه مكانا علیا          56و57 مریم

واسماعیل و ادریس و ذالكفل من الصابرین و ادخلنا فی رحمتنا انهم من الصالحین           85و86 انبیاء


نوشته شده در تاریخ   یکشنبه 27 آذر 1390 ساعت 11:32 ق.ظ   توسط محمد علي به ابادي

آدرس اینترنتی:   http://mbehabadi.tarlog.com/post/3

تذکر: هرگونه استفاده از این مطلب نیازمند بررسی و اطلاع از حقوق معنوی این نوشته می باشد!